Nazwa firmy
Nazwa firmy
Nazwa firmy
O nas Konsorcjanci tworzą Konsorcjum na zasadach określonych w Umowie Konsorcjum i działają pod nazwą: "KONSORCJUM PRAWNO-GOSPODARCZE".
Liderami Konsorcjum są: Kancelaria Adwokacka Macieja Kobica w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 11, będąca "Liderem 1" i Kancelaria Prawna Wiesława Kazimierczaka w Krakowie, ul. Kasprowicza 1, będąca "Liderem 2", przy czym obowiązkiem Lidera 1 jest prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych Konsorcjum, w szczególności dokonywanie w imieniu Konsorcjum koniecznych czynności faktycznych i prawnych wobec osób i podmiotów trzecich na obszarze województwa śląskiego, zgodnie z Umową i bieżącymi ustaleniami z Konsorcjantami, a obowiązkiem Lidera 2 jest prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych Konsorcjum, w szczególności
czytaj dalej
Skład Konsorcjum
 • TŁUMACZE GRUCA and Partners s.c.
 •  
 • UNIPROJEKT Projektowanie i Tłumaczenia Grzegorz GRUCA
 •  
 • Biuro Wycen i Ekspertyz dr inż. Marek Rabenda
 •  
 • Biuro Rachunkowe FORTUNA mgr Beata Pawlikowska
 •  
 • Kancelaria Prawna Wiesław Kazimierczak
 •  
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Kobic